TAŞIMA ARABALARI

KAZAN TAŞIMA ARABASI, Beka, Beka Mutfak, industrial, kitchen, industrial kitchen
KAZAN TAŞIMA ARABASI
ET ASKI ARABASI, MEAT HANGER TROLLEY, Beka, Beka Mutfak, industrial, kitchen, industrial kitchen
ET ASKI ARABASI
PLATFORM (YÜK) ARABASI, PLATFORM (LOAD) TROLLEY, Beka, Beka Mutfak, industrial, kitchen, industrial kitchen
PLATFORM (YÜK) ARABASI
UN / ŞEKER ARABASI, FLOUR / SUGAR TROLLEY, Beka, Beka Mutfak, industrial, kitchen, industrial kitchen
UN / ŞEKER ARABASI